Utländsk arbetskraft

Yrken med brist på arbetskraft

Yrken med brist på arbetskraft

Yrken med brist på arbetskraft utgör en av de mest påtagliga utmaningarna i dagens arbetsmarknad, särskilt inom sektorer såsom bygg och industri. Denna artikel avser att belysa och analysera fenomenet ur ett flertal perspektiv för att ge en övergripande förståelse för både lekmän och branschinsatta. Hur uppstår brist på arbetskraft? Brist på arbetskraft uppstår när […]
Läs mer
Anställa utländsk arbetskraft
  • 2024-03

Anställa utländsk arbetskraft inom jordbruk

Anställa utländsk arbetskraft – Det är avgörande att förstå de lagar och regler som styr arbetsrätten och invandringen. Till exempel måste man vara medveten om kraven för arbetstillstånd och visum. Dessutom är det viktigt att klargöra företagets rekryteringsbehov och planera för integrering och stöd på arbetsplatsen, såsom språkutbildning och boendearrangemang. Anställa utländsk arbetskraft inom jordbruk […]
Läs mer