Hållbarhet

glas miljöpåverkan

Glasets miljöpåverkan vid tillverkning – Utsläpp och förbrukning

Glasets miljöpåverkan vid tillverkning innefattar hög energiförbrukning, särskilt under smältprocessen som kräver stora mängder värme. Denna process leder ofta till betydande koldioxidutsläpp, särskilt om energikällan är fossila bränslen. Dessutom involverar utvinningen av råmaterial som kvartssand och sodaaska miljöpåverkan genom landskapsförändring och utsläpp av damm och andra föroreningar. Trots dessa utmaningar är glas helt återvinningsbart, vilket […]
Läs mer
LED belysning utomhus solcell
 • 2024-05

LED-belysning utomhus via solceller

LED-belysning utomhus med solcell är en energieffektiv teknik som erbjuder starkt ljus och hållbarhet i användandet. När denna teknik kombineras med solceller, skapas en hållbar och självförsörjande ljuskälla för utomhusbruk. Men vad är LED-belysning, vad gör den effektiv, och varför är det fördelaktigt att använda den utomhus via solceller? Denna artikel utforskar värdet och tekniken […]
Läs mer
hållbara byggnader
 • 2024-05

Hållbara byggnader – Hur byggs för både samtid och framtid?

Hållbara byggnader syftar till att minimera miljöpåverkan och främja användarvänlighet genom energieffektivitet, resurssnålhet och hälsosamma inomhusmiljöer. Det handlar om att skapa byggnader som är ekonomiskt lönsamma att bygga, driva och underhålla samtidigt som de tar hänsyn till framtida generationers behov och resurser. Hållbara byggnader – Vad menas med det? Inom arkitekturen och byggbranschen har begreppet […]
Läs mer
Smarta fastigheter
 • 2024-04

Smarta fastigheter – VVS, belysning, dörrar och styrsystem

Smarta fastigheter, ofta kända som ”intelligenta byggnader” eller ”smarta byggnader”, står för nästa steg i utvecklingen av fastigheter. Dessa byggnader använder avancerad teknologi för att automatisera olika processer inom fastigheten, från VVS och belysning till säkerhetssystem och tillträdeskontroll. För aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen är det viktigt att förstå dessa teknologier eftersom de inte bara […]
Läs mer
Hur många gånger kan man återvinna glas
 • 2024-04

Hur många gånger kan man återvinna glas? Glasåtervinning mm.

Funderar du på hur många gånger man kan återvinna glas? Läs vår korta 3-minuters guide för att få svar! Glas har spelat en avgörande roll i mänsklighetens utveckling och fortsätter att vara en central komponent i många av dagens teknologier och byggnadspraktiker. Detta transparenta material, känt för sin hållbarhet och flexibilitet, har varit ett verktyg […]
Läs mer
Yrken med brist på arbetskraft

Yrken med brist på arbetskraft

Yrken med brist på arbetskraft utgör en av de mest påtagliga utmaningarna i dagens arbetsmarknad, särskilt inom sektorer såsom bygg och industri. Denna artikel avser att belysa och analysera fenomenet ur ett flertal perspektiv för att ge en övergripande förståelse för både lekmän och branschinsatta. Hur uppstår brist på arbetskraft? Brist på arbetskraft uppstår när […]
Läs mer
Transport av farligt avfall tillstånd

Transport av farligt avfall – Tillstånd och aspekter

Transport av farligt avfall – Tillstånd krävs från myndigheter som Transportstyrelsen och Naturvårdsverket. Dessa tillstånd säkerställer att transportören har adekvat kunskap och utrustning för att hantera avfallet på ett säkert sätt. Tillstånden bekräftar även att företaget följer gällande lagar och regler, vilket är avgörande för att skydda både miljön och samhället från de risker som […]
Läs mer
Takbox bränsleförbrukning
 • 2024-01

Hur påverkar en takbox bilens bränsleförbrukning?

När det gäller bilars bränsleförbrukning är det vanligt att inte tänka på effekten av tillbehör som takboxar, men de har faktiskt en stor inverkan. Denna artikel belyser hur en takbox påverkar bränsleförbrukningen och betonar vikten av aerodynamikens roll i dess design. Takboxars påverkan på bränsleförbrukning Takboxens inverkan på bränsleförbrukningen blir mer påtaglig vid högre hastigheter […]
Läs mer
Ögonsköljning
 • 2024-01

Ögonsköljning med ögondusch – Guide för ögonspolning vid olycka

I arbetsmiljöer som är präglade av petrokemisk industri, biokemisk industri, tillverkningsindustri och kemi, är riskerna för ögonexponering mot farliga ämnen en ständig verklighet. Ögonsköljning är en kritisk säkerhetsåtgärd för att hantera dessa risker och förbättra arbetsplatsens säkerhet. Betydelsen av ögonsköljning på arbetsplatser Ögonsköljning är en avgörande första hjälpen-process som används för att avlägsna eller minska […]
Läs mer
Multimodal transport

Multimodal transport – Optimerad logistik genom olika transportsätt

Multimodal transport är en logistikmetod som kombinerar flera olika transportsätt – som väg, järnväg, sjöfart och flygtransport – i en enda och effektiv leveranskedja. Denna strategi har utvecklats för att möta den växande globala handeln och dess krav på snabbare, mer kostnadseffektiva och miljövänliga transportlösningar. Genom att integrera olika transportmedel kan varor flyttas från ursprung […]
Läs mer
VVS konsult
 • 2023-12

VVS i modern byggnadsteknik | Varför anlita en VVS-konsult

I dagens dynamiska byggindustri spelar rollen för en VVS-konsult, en central och alltmer växande roll när det gäller att forma framtidens hållbara och komfortabla byggnadsmiljöer. Dessa specialiserade konsulter inom Värme, Ventilation och Sanitet (VVS) har utvecklats från enkla installationsföretag till strategiska partners som skapar avancerade tekniska lösningar. Teknisk komplexitet och utmaningar inom VVS-konsultarbetet Med en […]
Läs mer
Hur kan man lagra energi
 • 2023-11

Hur kan man lagra energi inom solkraft

Hur kan man lagra energi för energiförsörjning Hur man kan lagra energi från sol och vind är via t.ex. energi- och batterilager. Överskott av elenergi genereras och lagras i batterier för senare användning, vilket säkerställer en kontinuerlig energiförsörjning när solen inte skiner eller vinden är svag. Denna energilagring är en viktig komponent inom förnybar energiproduktion, […]
Läs mer
Vätgas som energilager inom solenergi
 • 2023-11

Vätgas som energilager inom solenergi

Kan man använda vätgas som energilager inom elproduktion? Ja, genom att omvandla el till vätgas via elektrolys och sedan omvandla tillbaka till el vid behov, vilket erbjuder ett hållbart och flexibelt energilagringsalternativ. Vätgas har länge setts som en lovande energikälla, speciellt i en värld som alltmer rör sig bort från fossila bränslen. Vätgas, som är […]
Läs mer
 • 2023-11

Borde man köpa in sig i solcellspark? Tänk på detta

Frågan är: Borde man köpa in sig i solcellspark? Ja, med en avkastning på cirka 3-8% per år, kan solkraftsandelar vara en lönsam investering, samtidigt som du deltar grön energiproduktion utan den initiala investeringkostnaden eller underhållet. Solandelar för en anläggning på t.ex. 100 kW kan innebära en årlig inkomst på ungefär 3 000 – 8 […]
Läs mer
Bygglov solcellspark - Vad gäller här?
 • 2023-11

Behövs bygglov för solcellspark? Vi förklarar

Frågan är, behövs bygglov för solcellspark? Bygglov krävs oftast för större solcellsparker, särskilt de som är placerade på mark eller fält. Mindre solcellssystem på byggnadstak kan dock ibland vara undantagna från bygglovsplikt, beroende på storlek och om systemet påverkar byggnadens utseende. Behovet av bygglov för solcellsparker När det gäller att etablera solcellsparker, är en av […]
Läs mer
Går det att tjäna pengar på solcellspark?
 • 2023-11

Går det att tjäna pengar på solcellspark?

Stora frågan är: går det att tjäna pengar på solcellspark? Ja, det går att tjäna pengar på solcellsparker. Genomsnittliga intäkter kan ligga på omkring 800 till 1 200 kronor per installerad kilowatt (kW) per år. För en solcellspark på 1 megawatt (MW), kan detta innebära årliga intäkter på 800 000 till 1,2 miljoner kronor. Dessa […]
Läs mer
Container frakt inom Sverige

Container frakt inom Sverige – En översikt

Container frakt inom Sverige är en avgörande del av landets handelsinfrastruktur. Denna transportmetod möjliggör effektiv och säker hantering av varor som importeras och exporteras, och den har en lång historia och en lovande framtid. Den underlättar flödet av varor och bidrar till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Medan utmaningar som trafikstockningar och tullavgifter finns, ser […]
Läs mer
Miljövänlig transport

Miljövänlig transport och hållbara transportlösningar

Miljövänlig transport har blivit ett alltmer relevant och nödvändigt koncept i en tid då klimatförändringar är en av de mest akuta globala utmaningarna. Denna typ av transport syftar till att minimera miljöpåverkan från transportsektorn, och den har visat sig ha många fördelar för både människor och planeten. Transportmetoder och fordon är utformade för att minimera […]
Läs mer
hållbar industri

Hållbar industri – Framtiden för en bättre och renare värld

Välkommen till vår djupdykning i hållbar industri, en värld där innovation och ansvarsfullhet går hand i hand för att forma framtidens industriella landskap. Vi kommer att utforska betydelsen av hållbara industriella metoder och vilka fördelar de bringar för miljön, samhället och ekonomin. Genom att analysera framgångsrika exempel på hållbara innovationer och diskutera strategier för att […]
Läs mer
arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö och hälsa: Säkerhetsåtgärder på industriarbetsplatser

Arbetsmiljö och hälsa är centrala för att skapa en trygg och produktiv arbetsplats inom industrin. Att förstå varför hälsomässiga säkerhetsåtgärder är avgörande är ett första steg mot att främja välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsmiljö och hälsa: Mänskliga resurser Mänskliga resurser är hjärtpunkten i varje organisation. Utan engagerade och hälsosamma arbetstagare är det svårt att […]
Läs mer
VVS isolering
 • 2023-09

VVS isolering: Byggnadsdesign och hållbarhet

VVS-isolering är en oumbärlig komponent inom byggbranschen idag, med en betydelse som sträcker sig långt bortom en enkel skyddsfunktion. I denna utforskning kommer vi att granska varför denna typ av isolering är avgörande för byggnaders energieffektivitet och hållbarhet, och hur den integreras i modern byggdesign och konstruktion. Vad innebär begreppet VVS-isolering idag? När vi betraktar […]
Läs mer
VVS ritning - Grönt byggande
 • 2023-09

Optimal VVS-ritning innebär ett mer grönt byggande

En VVS-ritning är mer än bara en teknisk illustration – det är nyckeln till energieffektivitet, hållbarhet och välplanerad byggdesign. Denna artikel kommer att utforska världen av VVS-ritningar och deras centrala roll inom byggindustrin, med fokus på energibesparing, hållbarhet, konstruktion, standarder, byggdesign och LEED-certifiering. Allt börjar med en ritning VVS-ritningar utgör ryggraden i varje byggnads värme, […]
Läs mer
Solceller till brf
 • 2023-08

Solceller till BRF – Fördelar för bostadsrättsföreningen

I en tid där klimatförändringar blir alltmer påtagliga, blir solceller en teknologi som lyser upp som en möjlig lösning. Denna artikel tar dig med på en resa genom de olika aspekterna av att införa solceller till brf och hur detta kan vara en win-win-situation för både miljön och ekonomin. Fördelar med solpaneler Solceller till BRF […]
Läs mer
Bidrag solceller BRF - Bostadsrättsföreningar
 • 2023-08

Bidrag solceller BRF – Solenergi, en grön investering med ekonomiska fördelar

Vägen mot hållbar energi Världen står inför en tid där övergången till hållbar energi är mer angelägen än någonsin, där blir ”bidrag solceller BRF” ett intressant incitament. Genom att utnyttja solens kraft genom solceller har vi en möjlighet med imponerande potential. I takt med klimatförändringar och sinande fossila bränslereserver har intresset riktats mot initiativ som […]
Läs mer
Godstransporter - I logistikens värld

Godstransporter – En djupdykning i logistikens värld

Godstransporter är ryggraden i dagens globala ekonomi, som förenar företag, industrier och konsumenter över hela världen. Denna essentiella verksamhet möjliggör förflyttningen av varor från producent till konsument och har en avgörande inverkan på samhället och ekonomin. I denna artikel kommer vi att utforska världen av godstransport, från dess historiska rötter till dagens teknologiska framsteg och […]
Läs mer
Truckbatterier - Kraften bakom industriell effektivitet

Truckbatterier – Kraften bakom industriell effektivitet

Truckbatterier, även kända som gaffeltruckbatterier, utgör ryggraden i materialhanteringsindustrin, och deras betydelse sträcker sig över tillverkningsanläggningar, lager, flygplatser och detaljhandelsbyggnader. Dessa kraftfulla batterier ger energin som krävs för att driva elektriska gaffeltruckar och andra typer av industriella truckar, vilket gör dem till en grundläggande komponent för effektiv materialhantering. Denna artikel syftar till att göra en […]
Läs mer
Energilager och energiöverskott

Hur energilager löser utmaningen med energiöverskott

Energilager är en viktig teknologi som möjliggör lagring och framtida användning av överskott av energi. Med den växande globala medvetenheten om klimatförändringar och behovet av hållbara energilösningar har denna lagringsteknik spelat en allt mer central roll inom energisektorn. Genom att effektivt hantera energin från förnybara källor, såsom sol och vind, bidrar energilager till att öka […]
Läs mer
Solceller för BRF - En grön väg till energioberoende
 • 2023-07

Solceller för BRF – En grön väg till energioberoende

Att ta steget mot en hållbar framtid I dagens samhälle blir hållbarhet alltmer viktigt för oss alla. Ett sätt för bostadsrättsföreningar att bidra till en grönare framtid är genom att omfamna solenergi. Med den snabba teknologiska utvecklingen inom solcellsteknik blir det allt mer ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att producera egen elektricitet. Genom att investera i […]
Läs mer
Fördelar med solenergi
 • 2023-07

Fördelar med solenergi – En hållbar lösning för företag

I en era där miljöfrågor står i fokus vänder sig allt fler företag till hållbara energilösningar för att tillgodose sina behov av kraft. Bland de mest lovande och miljövänliga teknologierna som finns tillgängliga idag finns solceller. Solenergi erbjuder inte bara ett pålitligt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella energikällor, utan ger även företag möjlighet att bidra […]
Läs mer
Vikten av partikelfilter i transportsektorn

Partikelfilter i transportsektorn – Fem intressanta aspekter

1. Hälsopåverkan – En renare framtid för våra lungor Minskade partikelutsläpp förbättrar luftkvaliteten och främjar hälsan Luften vi andas är av avgörande betydelse för vår hälsa. Tyvärr är den även en källa till föroreningar, särskilt i trafikerade områden. Men det finns hopp om en renare framtid för våra lungor. Partikelfilter spelar en avgörande roll för […]
Läs mer
Solceller företag

Solceller företag – Fem spännande nyheter som sätter ljus på framtiden

Skattereduktion öppnar upp för ekonomiska fördelar Solceller för företag: Är det dags att investera? Solcellsanläggningar har blivit alltmer lockande för företagare, som nu har ännu en anledning att investera i denna gröna teknik. En sprudlande nyhet för företagare är införandet av en skattereduktion för solcellsanläggningar från och med januari 2023. Den här förmånen gör det […]
Läs mer
Elektrifiering av godstransport

Elektrifiering av godstransport – En revolution för renare leveranser

Elektrifiering av godstransport Godstransport är en viktig del av vår moderna ekonomi, men traditionella fordon med sina bullriga motorer och skadliga avgaser har länge plågat miljön. Det är här elektrifiering kommer in i bilden och erbjuder en effektiv lösning. Elektriska fordon har blivit alltmer populära inom transportsektorn, och det finns goda skäl till det. Dessa […]
Läs mer
Svensk vindkraft

Svensk vindkraft imponerar – Vindkraftpark sätter världsrekord i elproduktion

En vindkraftpark i Sverige har uppnått en ny milstolpe genom att producera en rekordhög mängd elektricitet, vilket lyfter fram landets framstående position inom förnybar energi Sverige har alltid varit en föregångare inom förnybar energi, och nyligen har en svensk vindkraftpark slagit världsrekord i elproduktion. Detta är en fantastisk bedrift som inte bara förstärker landets position […]
Läs mer
Miljövänlig diesel - Alternativ inom skogsbruk

Miljövänlig diesel – Alternativ inom skogsbruket

HVO – Den gröna dieselrevolutionen En grön revolution pågår inom skogsbrukets bränsleval, och HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) som är en miljövänlig diesel står i centrum för denna förändring. HVO är en förnybar dieseltyp som tillverkas genom att raffinera vegetabiliska oljor och fetter. Denna revolutionära bränslelösning erbjuder inte bara fördelarna med lägre utsläpp av växthusgaser och […]
Läs mer