Säkerhet

Slutbleck dörr
  • 2023-12

Slutbleck dörr – En stabil komponent för dörrsäkerhet

Ett slutbleck för dörr låser fast dörren i stängt läge när du vrider om nyckeln i låset. När nyckeln är i rätt position låses tungan i slutblecket fast i ett mottagande hål i dörrkarmen, och dörren är ordentligt säkrad. Detta förhindrar obehörig åtkomst och ger dig trygghet när du är inne i ditt hem. Slutbleck […]
Läs mer
Byta till säkerhetsdörr bostadsrätt
  • 2023-11

Byta till säkerhetsdörr bostadsrätt – En högre nivå av trygghet

Byta till säkerhetsdörr bostadsrätt – Säkerhetsdörrar har blivit en alltmer betydelsefull investering för bostadsrättsinnehavare runt om i Sverige. Myndigheter och ledande aktörer inom säkerhetsbranschen framhåller att installationen av en säkerhetsdörr är en klok åtgärd för att öka tryggheten och skydda din bostadsrätt. Det är en investering som inte bara ger dig sinnesfrid utan också långsiktiga […]
Läs mer
Nödduschar regler
  • 2023-08

Nödduschar regler – Viktiga riktlinjer och exempel

Inom en mängd olika arbetsmiljöer och industrier finns det situationer där snabb och effektiv dekontaminering är avgörande. För att hantera olyckor och farliga ämnen har nödduschar blivit en fundamental del av arbetsplatsens säkerhetsåtgärder. Dessa nödvändiga anordningar kan vara livräddande, och för att säkerställa deras effektivitet finns strikta regler och säkerhetsåtgärder som måste följas. Läs mer […]
Läs mer
Spanjolett
  • 2023-08

Med en spanjolett kan du uppgradera säkerheten i ditt hem

En spanjolett erbjuder inte bara ökad säkerhet och skydd för ditt hem, den utgör också dekorativa inslag i dina fönster. Genom att följa dessa 5 effektiva och professionella tips kan du optimera både funktionen och stilen på dina spanjoletter. I denna artikel kommer vi att dela med oss av råd gällande installation, underhåll och förbättring […]
Läs mer
Branddörrar genom tiderna
  • 2023-08

Branddörrar och deras roll i brandsäkerhet – Från dåtid till nutid

Branddörrar har spelat en avgörande roll i att skydda människor och egendomar från förödande bränder genom historien. Dessa säkerhetsåtgärder har genomgått betydande förbättringar och anpassningar över tid för att möta de ständigt föränderliga behoven av brandskydd. Här kommer vi att utforska deras historia och utveckling från antika civilisationer till dagens moderna teknik. Vi kommer också […]
Läs mer
Nödduschar
  • 2023-07

Vad är nödduschar – En viktig del i säkerheten på många arbetsplatser

Nödduschar är en viktig och oumbärlig del av säkerhetssystemet inom olika områden och arbetsplatser. Dessa duschsystem spelar en avgörande roll i att skydda människors liv och hälsa vid olyckor och nödsituationer där farliga kemikalier eller ämnen är inblandade. Genom att erbjuda snabb och effektiv spolning kan dessa duschar förhindra eller minska skador som kan uppstå […]
Läs mer