Ögonsköljning

Ögonsköljning
  • 2024-01

Ögonsköljning med ögondusch – Guide för ögonspolning vid olycka

I arbetsmiljöer som är präglade av petrokemisk industri, biokemisk industri, tillverkningsindustri och kemi, är riskerna för ögonexponering mot farliga ämnen en ständig verklighet. Ögonsköljning är en kritisk säkerhetsåtgärd för att hantera dessa risker och förbättra arbetsplatsens säkerhet. Betydelsen av ögonsköljning på arbetsplatser Ögonsköljning är en avgörande första hjälpen-process som används för att avlägsna eller minska […]
Läs mer
Ögondusch spray
  • 2024-01

Ögondusch spray – vad du ska tänka på

När det kommer till säkerhetsåtgärder inom industriella miljöer, är skyddet av ögonen en prioritet. En ögondusch spray är en vital del av denna säkerhetsutrustning, och förståelsen för dess funktion och rätt användning är grundläggande. Kontrollera så att regler efterföljs och att medarbetare har koll på användningsrutiner Användningen av en ögondusch spray kräver kunskap om vissa […]
Läs mer